Vorig jaar hebben we u in de ALV op de hoogte gebracht van het plan een logeerhuis in Davos te gaan bouwen. Op dat moment waren we er van overtuigd dat we geld konden aanboren om de bouw te financieren. Maar, naar later bleek was dit bij lange na niet zo eenvoudig te realiseren. Zoals de reclame zegt: geld lenen kost geld en dat gold ook hier. Als we de investeringen en leningen wilden betalen en terugverdienen zou het logeren per nacht veel te duur worden. Uiteindelijk hebben we besloten van de bouw af te zien. Op dit moment zijn we druk doende te kijken wat de alternatieven zijn. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheid permanent iets te huren.

Het is dus nog steeds zo dat de VND een ThuisinDavos wil realiseren, echter dit zal geen nieuwbouw worden.

Maar er wordt nu onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een logeerhuis te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door ruimte te huren in een bestaand gebouw zijn en dit aan te passen.

Ook hier is geld voor nodig.

doe mee

Draag bij aan het initiatief 't Huis in Davos voor mensen met ernstig of moeilijk behandelbaar astma. Doe een duit in het zakje op rekeningnummer 42.44.06.772 ten name van Inz. thuisindavos te Gouda.
Uw gift wordt goed besteed en uw bijdrage is fiscaal aantrekkelijk.